Digitaal Dossier

Wilt u ook meer inzicht in uw portefeuille? Met Digitaal Dossier is dat mogelijk!

Het Digitaal dossier biedt een internetoplossing voor u. U kan - nadat u via uw website een account heeft aangevraagd - via uw website het ‘Digitaal dossier’ benaderen en uw gegevens raadplegen. Het Digitaal dossier is een afgeschermde pagina die u inzage geeft in uw verzekeringsgegevens.

Het biedt informatie over:

  • relatiegegevens (privé/zakelijk);
  • contracten (inclusief polisblad en voorwaarden);
  • schades;
  • facturen.

Tevens kunt u via het Digitaal dossier een adreswijziging, schademelding, geboorte kind en poliswijzigingen doorgeven.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

U vindt ons kantoor op de Bovenkamp 7 te Abcoude (route).
U bent van harte welkom.
Voor meer informatie (0294)281 410, fax (0294)286 818 of e-mailen: info@a2assurantien.nl